LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 26 năm 2019
(Tuần từ 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
24/06/2019
Thứ ba
25/06/2019
Thứ tư
26/06/2019
Thứ năm
27/06/2019
Thứ sáu
28/06/2019
Thứ bảy
29/06/2019
Chủ nhật
30/06/2019