Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc hưởng ứng "Lễ hội Giọt hồng hiến máu tình nguyện ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022"
Nhằm đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện, nêu cao nghĩa cử cao đẹp của cán bộ y tế trong toàn ngành, bổ sung nguồn máu cho công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Ngày 09/08/2022 chương trình "Lễ hội Giọt hồng hiến máu tình nguyện ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022" đã được tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc với sự tham gia đông đảo của gần 100 cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.