HLV Heerenveen: “Chúng tôi cần Văn Hậu cho giai đoạn lượt về mùa giải này”