Không có hóa đơn cho tình người
Sưu tầm và chân thành gửi đến cán bộ, thầy thuốc, nhân viên ngành Y tế Vĩnh Phúc một câu chuyện thật gần gũi với bổn phận mỗi chúng ta!