Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học “Một số chỉ điểm sinh học Ung thư thường sử dụng và ứng dụng trong lâm sàng”
Nhằm nâng cao kiến thức phục vụ cho quá trình chẩn đoán và điều trị trong công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, ngày 25/11/2022 Hội thảo khoa học chuyên đề “Một số chỉ điểm sinh học Ung thư thường sử dụng và ứng dụng trong lâm sàng” đã diễn ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.