Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc: Lá cờ đầu thi đua yêu nước của ngành Y tế tỉnh
Trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc được xem là một trong những lá cờ đầu của ngành Y tế trong phong trào thi đua yêu nước. Đơn vị liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cấp trên khen ngợi, trong đó vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng Huân chương lao động hạng Nhất và Bộ Y tế tặng Bằng khen.