Ngày Thầy thuốc Việt Nam đáng nhớ của những chiến sĩ áo trắng tuyến đầu