Bộ Y tế cấp phép khẩn 3 loại thuốc chứa Molnupiravir điều trị Covid-19
Dự kiến, thuốc Molnupiravir sản xuất trong nước có giá từ 300.000 - 500.000 đồng/hộp. Ở giai đoạn cao điểm, giá thuốc này ở thị trường bất hợp pháp ở mức 10 triệu đồng/hộp 20 viên.