Phát hiện hơn 60% người cao tuổi thị trấn Hợp Hòa mắc bệnh lý đục thủy tinh thể
“Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay” - đôi mắt chính là tài sản quý giá của con người. Tuy nhiên, không ít người vẫn xem nhẹ việc bảo vệ mắt. Chính sự chủ quan đó là một trong những yếu tố gây ra các bệnh về mắt làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như tâm lý của người dân.