Hội thảo Quản lý tương tác thuốc điều trị các bệnh lý nội khoa trong thực hành lâm sàng
Tương tác thuốc là vấn đề thường gặp trong thực hành lâm sàng và là một trong những nguyên nhân gây ra các biến cố bất lợi về thuốc.